Private Policy

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?

Wanneer u iets bestelt bij John Bardale of wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven ontvangen we van u persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel een aantal andere gegevens. Volgens de privacywetgeving die van kracht is per 25-05-2018 moeten we aangeven op welke gronden we deze gegevens verzamelen en waarvoor we deze vervolgens gebruiken. De meeste persoonsgegevens die we verzamelen worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Wanneer u uw bestelling afrondt is er sprake van een contractuele afspraak. Onderstaand een aantal onderdelen waarvoor we uw gegevens nodig hebben:
  • Bestellen en betalen
  • Bezorging van uw bestelling
  • Informatievoorziening (mail/telefoon) over uw bestelling
  • Retourneren, omruilen of garantie
  • Verwerken van terugbetalingen
  • Support van onze klantenservice bij vragen
Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u de service te kunnen bieden die u verdient. Ook bij deze handelingen gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om en zorgen we ervoor dat deze binnen John Bardale blijven. We kunnen u met deze gegevens van de juiste informatie voorzien wanneer u hierom vraagt. Zie hieronder een aantal voorbeeldgevallen waarin we jouw gegevens tevens gebruiken:
  • Uw bestelhistorie in uw online account
  • Relevante aanbiedingen per mail (Wanneer u daarvoor toestemming geeft) of via Social Media
  • Aanbieden van persoonsgebonden acties/kortingen
  • Bezoek van de JohnBardale website

Uw rechten m.b.t. privacy en veiligheid:

Uiteraard zijn er ook een aantal rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens. Onderstaand de verschillende opties.
Recht op informatie
U heeft recht op een duidelijke uitleg over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit doen we zo goed mogelijk middels de informatie op deze pagina, maar uiteraard kunt u contact opnemen met onze klantenservice wanneer er nog vragen zijn m.b.t. de veiligheid van uw persoonsgegevens.
Recht op inzage
Wilt u inzage in de gegevens die we van u verzameld hebben? U kunt dit schriftelijk aanvragen bij onze klantenservice.
Recht op correctie
Kloppen gegevens niet meer? Dan heeft u het recht om deze te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt dit schriftelijk aanvragen bij onze klantenservice via info@johnbardale.com.
Recht om bezwaar te maken
Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop we met uw data omgaan kunt u dit kenbaar maken bij onze klantenservice. We zullen de manier van verwerken dan aanpassen op uw wensen.
Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen. Alle gegevens die naar u te herleiden zijn zullen we verwijderen wanneer u dit schriftelijk verzoekt via onze klantenservice (info@johnbardale.com).